scholl 11


Новини 2020-2021 н.р.

Рада закладу інформує
Склад ради закладу
 
Матвійчук О.О. - голова Ради закладу;
Жупанова Н.C. (вчитель зарубіжної літератури) - секретар Ради;
 
Члени ради закладу
Середюк В.В.;
Свідоревич Л.В.;
Єсіпенко Л.В.;
Людва О.В.;
Ковальчук О.О.;
Неприлюк Н.В.;
Нестерук І.Є.;
Франк Т.П.;
Однорал Н.В.;
Мазуренко Н.Б.;
Лавренчук І.В;
Мельниченко Н.В.
 
  Учні:
Франчук В.С. - президент УНР;
Артюх В.О. - заступник президента УНР.

 
 
Завдання Ради закладу
 
- організовує  виконання рішень загальних зборів;
- спільно з адміністрацією розглядає та затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням; - разом із адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту;
-затверджує режим роботи закладу;
-заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
-виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 -виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарок, конкурсів тощо);
- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в укрівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих і культурно-масових заходів з учнями;
- розподіляє та контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, ухвалює рішення про надання матеріальної допомоги учням;
- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
- займається організацією надходження та використанням благодійних внесків на потреби навчального, виховного, оздоровчого процесів учнів закладу, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, ремонтних робіт, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, придбання матеріалів, обладнання, інших потреб;
- звітує  про використання благодійних внесків на загальних зборах закладу.